top of page

HOUND FUN FEEDER

האונד פאן פידר קערת מזון

קערת מזון להאכלה איטית. לכלבים שסובלים מאכילה מהירה.
אכילה מהירה יכולה לגרום להקאות ואפילו חנק כתוצאה מבליעת גרגרים שלמים.

פאן פידר גדול

95.00 ₪מחיר