קולר אילוף לכלב ספורט דוג SportDOG 1825E
 
RANGE Up to 1600 metres
STIMULATION RANGES 8 instantly selectable static stimulation levels with low/medium/high ranges
Option to train with vibration or tone
EXPANDABLE SYSTEM Expandable up to 6 dogs
WATERPROOF DryTek™ waterproof and submersible to 7.6 metres
DOG SIZE For dogs 3.6 kg or larger with neck sizes 12.7 cm - 55.9 cm
BATTERIES Rechargeable lithium-ion batteries with 2-hour quick charge
Batteries last 140-160 hours per charge
CONTENTS

Compact Remote Transmitter
Receiver on a 1.9 cm Collar Strap
Charging Station
Universal Power Adaptor
Test Light Tool
Belt Clip
Lanyard
Long Contact Points
Operating Guide

PRODUCT DIMENSIONS Receiver without strap - 8 cm L X 3.8 cm W X 4.7 cm D
Remote Transmitter without antenna - 10 cm L X 5.4 cm W X 2.8 cm D

 
שימוש במוצר זה נדרש ידע ונסיון ולכן מומלץ לפנות למאלף כלבים בעל נסיון!

קולר אילוף לכלב ספורט דוג SportDOG 1825E

מק"ט: SD-1825E
2,350.00 ₪מחיר